Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 - Tổ chức lần 2, ngày 30/12/2019

Ngày cập nhật: 02 - 01 - 2020

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại địa chỉ Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 tổ chức lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Việt Nam.

 

Đại hội có sự tham dự của 17 cổ đông đại diện cho 6,058,471 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 58,49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng của Công ty Vinaland cụ như: Thông qua Quy chế nôi bộ về quản trị Công ty; xem xét các tờ trình số 01,02,03 về việc xem xét trách nhiệm người quản, phương hướng phát triển dự án Vinaland Tower; bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023...... Những nội dung nêu ra tại Đại hội đạt được sự đồng thuận rất cao từ  tất cả các cổ đông tham dự họp, cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày.

Để xem chi tiết Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2019 tổ chức lần 2 ngày 30/12/2019 vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

Trân trọng !


zalo