Giới thiệu

Giới thiệu

15
Th3
2019

Hỏi đáp về Chương trình tích lũy nhà ở

Chúng tôi cũng thực sự bất ngờ khi dư luận cho rằng đây là chương trình mới. Theo quy chế, khách hàng tham gia chương trình là chủ nợ của công ty và có thêm quyền được mua nhà ở với đơn giá xây dựng gốc trong tương lai.
Xem chi tiết →
tag :
bởi :