16
Th3
2019

Thông báo về việc thực hiện trả nợ cho khách hàng sở hữu chứng chỉ

Ngày 12/12/2016 Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam đã có thông báo Số: 16/05/TB-TGĐ-VNI gửi các khách hành sở hữu chứng chỉ về việc thực hiện trả nợ cho khách hàng tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà Vinaland. Xem file đính kèm
bởi :