Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: Tầng G, Block A5-01,02, Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 SANG THÁNG 6 NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 SANG THÁNG 6 NĂM 2020

Ngày cập nhật: 08 - 05 - 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG...
Công bố thông tin bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Công bố thông tin bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam tiến hành họp để bầu chức danh Chủ...
Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest 2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019 vinalandinvest
Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Vinalandinvest
Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ
Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông 2019

Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông 2019

Ngày cập nhật: 22 - 11 - 2019

Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông bất thường 2019
zalo