Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2021

Công bố danh sách Ban lãnh đạo gồm: Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu...
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

Ngày cập nhật: 06 - 04 - 2021

Công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam sửa đổi bổ sung theo quyết định của Đại hội đồng...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày cập nhật: 30 - 03 - 2021

Công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 ngày 27/03/2021 của Công ty Cổ phần...
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021

Ngày cập nhật: 20 - 03 - 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG...
CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2

Ngày cập nhật: 10 - 03 - 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Tổ chức họp lần 2 ngày 27/03/2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 KHÔNG THÀNH CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 KHÔNG THÀNH CÔNG

Ngày cập nhật: 01 - 03 - 2021

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm...
THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày cập nhật: 04 - 02 - 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Tổ chức họp ngày 27/02/2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

Ngày cập nhật: 28 - 01 - 2021

Công bố thông tin về việc thông báo thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu của Công ty kể từ ngày 03 tháng 02...
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày cập nhật: 09 - 01 - 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư BĐS Việt N...
CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ngày cập nhật: 07 - 01 - 2021

Công bố thông tin V/v: Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ánh Loan - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS...
zalo