03
Th4
2019

Chương trình trả nợ khách hàng sở hữu chứng chỉ Vinaland

Ngày 12/12/2016, Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam đã có thông báo gửi tới tất cả các khách hàng sở hữu chứng chỉ về việc thực hiện trả nợ cho khách hàng tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà.

THÔNG BÁO (V/v: thực hiện trả nợ cho khách hàng tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà) Kính gửi: Qu‎ý khách hàng tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam (Vinaland) xin trân trọng cám ơn quý khách hàng đã tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà và cám ơn Quý khách hàng đã đồng hành, chia sẻ cùng Công ty trong thời kỳ hết sức khó khăn của Công ty vừa qua. Thay mặt Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin nhận lỗi trước các khách hàng sở hữu chứng chỉ vì đã không thực hiện được trách nhiệm và cam kết của mình theo Quy chế quỹ tiết kiệm nhà ở số: 09/002/QĐ-TG-VNI ngày 19/02/2009. Trong năm 2015 và 2016, Công ty đã nỗ lực hết sức mình để thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với quý khách hàng tham gia chương trình, cụ thể:  Công ty đã trả nợ được hơn 60% tổng số nợ khách hàng chứng chỉ bằng việc hoán đổi nợ chứng chỉ sang nhận sạp kinh doanh tại Chợ Phước Long.  Công ty đã hoàn tất xong các thủ tục đầu tư, xây dựng: đã được cấp quyết định giao đất và giấy phép xây dựng để tiến hành xây dựng Dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ và chung cư Vinaland Tower tại Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.  Hiện tại Công ty đang tiến hành xây dựng công trình Dự án với tiến độ dự kiến: + Hoàn tất phần móng vào quý 1 năm 2017 + Hoàn tất và bàn giao căn hộ vào quý 4 năm 2018 Với những việc đã làm được và quyết tâm của mình, Công ty tin tưởng sẽ thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ của mình với Quý khách hàng đã tham gia chương trình cho vay cấp chứng chỉ quyền mua nhà trong năm 2017. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị số Công ty thông báo đến Quý khách hàng các phương án xử lý nợ chứng chỉ như sau: 1. Phương án 1: Đối với Chủ sở hữu chứng chỉ muốn tiếp tục mua căn hộ của Dự án Vinaland Tower: – Phương thức chuyển đổi nợ sang mua căn hộ của Dự án Vinaland Tower thực hiện theo quy chế quỹ tiết kiệm nhà ở số: 09/002/QĐ-TG-VNI ngày 19/02/2009. – Đơn giá xây dựng mà khách hàng phải đóng thêm để nhận mỗi m2 căn hộ (tim tường) tạm tính là 12.353.000 VND (Mười hai triệu ba trăm năm mươi ba nghìn đồng). 2. Phương án 2: Đối với Chủ sở hữu chứng chỉ muốn nhận tiền: Công ty sẽ chi trả tiền gốc và lãi theo cách tính như sau: – Tính lãi 9%/năm từ thời điểm Công ty phát hành chứng chỉ cho chủ nợ tới ngày 09/01/2014. – Từ ngày 09/01/2 014 cho tới thời điểm Công ty chi trả tiền: Tính lãi 5% /năm cho cả số gốc + lãi tại thời điểm 09/01/2014. – Thời gian bắt đầu chi trả tiền dự kiến từ tháng 3 năm 2017. Công ty đề xuất các phương án xử lý nợ chứng chỉ nêu trên và kính mong Quý khách hàng đăng ký phương án chọn lựa (theo biểu mẫu gửi kèm Thông báo), gửi về Công ty trước ngày 30/12/2016 để Công ty sớm tổ chức thực hiện việc trả nợ cho quý khách hàng. Trân trọng ! Nơi nhận: – Như trên; – Lưu Phòng HC T.M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM Tổng giám đốc Trần Bình Long

bởi :