23
Th4
2019

Giấy phép xây dựng Dự án Vinaland Tower (Saigon South Plaza)

Ngày 18/11/2016, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 218/GPXD cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam được phép xây dựng công trình Trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Chung cư tại phường Phú Mỹ, quận 7.

bởi :