Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: Tầng G, Block A5-01,02, Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO CỦA TTLKCK VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DS NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO CỦA TTLKCK VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DS NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày cập nhật: 20 - 05 - 2020

Thông báo số: 955/TB-CNVSD ngày 19/5/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 18 - 05 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ...
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 SANG THÁNG 6 NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 SANG THÁNG 6 NĂM 2020

Ngày cập nhật: 08 - 05 - 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC DỜI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG...
CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - NGÀY 11/05/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - NGÀY 11/05/2020

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam trân trọng Công bố thông tin thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào...
QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...
CBTT:  V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CBTT: V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh...
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 - Tổ chức lần 2, ngày 30/12/2019

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 - Tổ chức lần 2, ngày 30/12/2019

Ngày cập nhật: 02 - 01 - 2020

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại địa chỉ Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường...
Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower
Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty

Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty vinalandivest
Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết số: 01/2019/NQ-CĐ-VNI, ngày 30/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường...
zalo