Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: Tầng G, Block A5-01,02, Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Công bố thông tin bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam tiến hành họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả cuộc họp Ông Trần Minh...
Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

Công bố thông tin: Nội dung Nghị quyết số: 01/2019/NQ-CĐ-VNI, ngày 30/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 - Tổ chức lần 2, ngày 30/12/2019

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 - Tổ chức lần 2, ngày 30/12/2019

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại địa chỉ Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17 -1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn...
Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower
Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty

Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty

Tờ trình HĐQT V/v xem xét xử lý vi phạm điều lệ Công ty vinalandivest
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2013 tại ĐHĐCĐ bất thường 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam
Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest 2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019 vinalandinvest
zalo