Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày cập nhật: 17 - 05 - 2024

CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2024

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2024

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BỔ NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

BỔ NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

Ngày cập nhật: 09 - 04 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Thư ký Công ty.
CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày cập nhật: 04 - 04 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023.
CBTT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

CBTT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Ngày cập nhật: 29 - 03 - 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty con
CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.

CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.

Ngày cập nhật: 27 - 03 - 2024

Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày cập nhật: 19 - 03 - 2024

CCông ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam Công bố báo cáo tài chính năm 2023
CBTT BÃI NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

CBTT BÃI NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

Ngày cập nhật: 12 - 03 - 2024

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố thông tin về việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Công ty.
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày cập nhật: 20 - 02 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...
zalo