Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

CBTT BÃI NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

CBTT BÃI NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

Ngày cập nhật: 12 - 03 - 2024

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố thông tin về việc bãi nhiệm chức danh...
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày cập nhật: 19 - 03 - 2024

CCông ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam Công bố báo cáo tài chính năm 2023
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày cập nhật: 20 - 02 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để...
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 24 - 08 - 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Công bố Thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ...
CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày cập nhật: 19 - 10 - 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Công bố Thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ...
CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.

CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024.

Ngày cập nhật: 27 - 03 - 2024

Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm...
CBTT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

CBTT VỀ VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CON

Ngày cập nhật: 29 - 03 - 2024

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập...
CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày cập nhật: 04 - 04 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023...
BỔ NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

BỔ NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

Ngày cập nhật: 09 - 04 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Thư ký Công...
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2024

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2024

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM SỬA ĐỔI NGÀY 26/04/2024
CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày cập nhật: 17 - 05 - 2024

CBTT THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày cập nhật: 26 - 06 - 2023

Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng...
Báo cáo tài chính 2019 đến 2022

Báo cáo tài chính 2019 đến 2022

Ngày cập nhật: 18 - 04 - 2023

Báo cáo tài chính
Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long

Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long

Ngày cập nhật: 23 - 05 - 2023

Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long
Công bố BCTN năm 2022 -ks

Công bố BCTN năm 2022 -ks

Ngày cập nhật: 25 - 05 - 2023

Công bố BCTN năm 2022 -ks
Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề

Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề

Ngày cập nhật: 23 - 06 - 2023

Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề
Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày cập nhật: 23 - 06 - 2023

Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày cập nhật: 26 - 06 - 2023

Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bả...

THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày cập nhật: 19 - 07 - 2023

Ngày 18/7/2023, một số kẻ xấu đã tụ tập trước công trình đang thi công của Công ty Cổ phần đầu...
THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Ngày cập nhật: 28 - 09 - 2020

THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP NGÀY 10/04/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP NGÀY 10/04/2021

Ngày cập nhật: 13 - 04 - 2021

Thông báo kết quả cuộc họp ngày 10/04/2021 về giải quyết các hợp đồng mua bán căn hộ do ông Trần...
Số 227.2022.TB-VNI Giải quyết theo quyết định số 3388.QĐ-CCXP đề ngày 06.10.2022 của UBND TP.HCM

Số 227.2022.TB-VNI Giải quyết theo quyết định số 3388.QĐ-CCXP đề ngày 06.10.2022 của UBND TP.HCM

Ngày cập nhật: 05 - 01 - 2023

Số 227.2022.TB-VNI Giải quyết theo quyết định số 3388.QĐ-CCXP đề ngày 06.10.2022 của UBND TP.HCM
Số 05.2023.TB-VNI Thay đổi địa chỉ trụ sở chính - ks

Số 05.2023.TB-VNI Thay đổi địa chỉ trụ sở chính - ks

Ngày cập nhật: 15 - 05 - 2023

Số 05.2023.TB-VNI Thay đổi địa chỉ trụ sở chính - ks
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc thực hiện hợp đồng vay tiền “cấp chứng chỉ quyền mua nhà”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc thực hiện hợp đồng vay tiền “cấp chứng chỉ quyền mua nhà”

Ngày cập nhật: 11 - 03 - 2020

Công ty Vinaland kính đề nghị Quý khách hàng đang sở hữu chứng chỉ quyền mua nhà, liên hệ trực...
Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland

Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland

Ngày cập nhật: 18 - 09 - 2019

Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland
Quyết định thay đổi số lượng con dấu vinaland

Quyết định thay đổi số lượng con dấu vinaland

Ngày cập nhật: 18 - 09 - 2019

Quyết định HĐQT vinaland V/v thay đổi số lượng con dấu
Giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland

Giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland

Ngày cập nhật: 20 - 08 - 2019

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland lần thứ 14

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Chuyên gia dự báo xu hướng bất động sản chăm sóc sức khỏe

Chuyên gia dự báo xu hướng bất động sản chăm sóc sức khỏe

Ngày cập nhật: 09 - 12 - 2022

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Kinh doanh Phát triển Đại lý Novaland sẽ bàn luận về xu hướng...
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Ngày cập nhật: 15 - 05 - 2023

Số 125.2023.TB-VNI TB thay đổi địa chỉ trụ sở chính
THÔNG CÁO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID - 19

THÔNG CÁO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID - 19

Ngày cập nhật: 20 - 03 - 2020

Từ tối ngày 19/03/2020 trên các trang mạng xã hội loan truyền rất nhiều thông tin về việc bà Trần...
CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN VINALAND TOWER

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN VINALAND TOWER

Ngày cập nhật: 22 - 04 - 2020

Tổ chức đấu thầu xây dựng“Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại – Dịch vụ và Chung...
SỞ CÔNG THƯƠNG: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

SỞ CÔNG THƯƠNG: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

Ngày cập nhật: 15 - 05 - 2021

Thông báo của Sở Công thương TP. HCM về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu mua...
VINALAND TÁI KHỞI ĐỘNG SAU DỊCH COVID - 19, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

VINALAND TÁI KHỞI ĐỘNG SAU DỊCH COVID - 19, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

Ngày cập nhật: 15 - 10 - 2021

Sau hơn 03 tháng tạm dừng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch Covid -19,...
Bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh được người mua nhà quan tâm

Bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh được người mua nhà quan tâm

Ngày cập nhật: 22 - 11 - 2022

Người mua nhà có xu hướng quan tâm đến các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, nằm ở vị trí đắc...
Doanh nghiệp bất động sản củng cố nội lực để tồn tại

Doanh nghiệp bất động sản củng cố nội lực để tồn tại

Ngày cập nhật: 22 - 11 - 2022

Dự báo xu hướng thị trường và những giải pháp cho các doanh nghiệp bất động sản sẽ được...
Chung tay vực dậy thị trường bất động sản: Cần quyết liệt, khẩn trương

Chung tay vực dậy thị trường bất động sản: Cần quyết liệt, khẩn trương

Ngày cập nhật: 23 - 11 - 2022

Quyết định số 1435/QĐ-TTg được ban hành rất kịp thời và có tính lan tỏa giúp cho thị trường...
zalo