Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công bố báo cáo tài chính 2022

Công bố báo cáo tài chính 2022

Ngày cập nhật: 18 - 04 - 2023

Công bố báo cáo tài chính 2022
CÔNG BỐ THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG BỐ THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày cập nhật: 30 - 03 - 2023

CÔNG BỐ THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày cập nhật: 02 - 03 - 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...
Số 05.2022.CBTT-VNI Ký hợp đồng kiểm toán 2022 - KS

Số 05.2022.CBTT-VNI Ký hợp đồng kiểm toán 2022 - KS

Ngày cập nhật: 12 - 12 - 2022

Số 05.2022.CBTT-VNI Ký hợp đồng kiểm toán 2022 - KS
CBTT về việc ký kết HĐ kiểm toán báo cáo tài chính

CBTT về việc ký kết HĐ kiểm toán báo cáo tài chính

Ngày cập nhật: 07 - 11 - 2022

CBTT về việc ký kết HĐ kiểm toán báo cáo tài chính
BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số

BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số

Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2022

BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số
CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày cập nhật: 01 - 03 - 2022

CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày cập nhật: 28 - 02 - 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày cập nhật: 06 - 01 - 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư BĐS Việt N...
zalo