Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019 vinalandinvest
Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Vinalandinvest
Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ
Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông 2019

Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông 2019

Ngày cập nhật: 22 - 11 - 2019

Tài Liệu họp ĐH Cổ Đông bất thường 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông bất thường vinaland 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông bất thường vinaland 2019

Ngày cập nhật: 29 - 10 - 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông bất thường vinaland 2019
Hủy bỏ Nghị quyết số 19/01/NQ-CĐ-VNI Đại hội cổ đông bất thường VNI

Hủy bỏ Nghị quyết số 19/01/NQ-CĐ-VNI Đại hội cổ đông bất thường VNI

Ngày cập nhật: 20 - 08 - 2019

Án sơ thẩm V/v hủy bỏ Nghị quyết số 19/01/NQ-CĐ-VNI ngày 19/01/2019
Công bố thông tin V/v hủy bỏ tư cách, chức danh theo công bố thông tin số 19/02/CBTT - VNI

Công bố thông tin V/v hủy bỏ tư cách, chức danh theo công bố thông tin số 19/02/CBTT - VNI

Ngày cập nhật: 15 - 10 - 2019

Công bố thông tin V/v hủy bỏ tư cách, chức danh theo công bố thông tin số 19/02/CBTT - VNI, vinaland, vinalandinvest,...
zalo