Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

Vinalandinvest, Công ty cổ phần đầu tư BĐS Việt Nam, Công ty CP đầu tư BĐS Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2021

Công bố danh sách Ban lãnh đạo gồm: Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng của Công...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm...
CBTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

CBTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN "TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ CHUNG CƯ VINALAND TOWER"

Ngày cập nhật: 16 - 09 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Quý khách...
CBTT: V/V TRIỂN KHAI BÁN CĂN HỘ VIVA PLAZA THUỘC DỰ ÁN

CBTT: V/V TRIỂN KHAI BÁN CĂN HỘ VIVA PLAZA THUỘC DỰ ÁN "TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VINALAND TOWER

Ngày cập nhật: 16 - 09 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông,...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC LẦN 1 KHÔNG THÀNH CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC LẦN 1 KHÔNG THÀNH CÔNG

Ngày cập nhật: 18 - 07 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông họp ĐHĐCĐ thường niên...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 14/08/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 14/08/2020

Ngày cập nhật: 28 - 07 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC NGÀY...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: ĐƠN TỪ NHIỆM ÔNG VŨ NGỌC ĐẨU - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN: ĐƠN TỪ NHIỆM ÔNG VŨ NGỌC ĐẨU - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ngày cập nhật: 04 - 09 - 2020

Đơn từ nhiệm ông Vũ Ngọc Đẩu - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam
CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ngày cập nhật: 07 - 01 - 2021

Công bố thông tin V/v: Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ánh Loan - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần...
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày cập nhật: 09 - 01 - 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

Ngày cập nhật: 28 - 01 - 2021

Công bố thông tin về việc thông báo thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu của Công ty kể từ...
THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày cập nhật: 04 - 02 - 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Tổ chức họp ngày 27/02/202...
CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 KHÔNG THÀNH CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 KHÔNG THÀNH CÔNG

Ngày cập nhật: 01 - 03 - 2021

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam tổ chức họp ĐHĐCĐ...
CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2

Ngày cập nhật: 10 - 03 - 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Tổ chức họp lần 2 ngày 2...
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021

Ngày cập nhật: 20 - 03 - 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày cập nhật: 30 - 03 - 2021

Công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 ngày 27/03/2021 của...
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

Ngày cập nhật: 06 - 04 - 2021

Công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam sửa đổi bổ sung theo quyết định của...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC NGÀY 17/07/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC NGÀY 17/07/2020

Ngày cập nhật: 19 - 06 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường...

THÔNG BÁO KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP NGÀY 10/04/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP NGÀY 10/04/2021

Ngày cập nhật: 13 - 04 - 2021

Thông báo kết quả cuộc họp ngày 10/04/2021 về giải quyết các hợp đồng mua bán căn hộ do ông Trần...
THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Ngày cập nhật: 28 - 09 - 2020

THÔNG BÁO: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc thực hiện hợp đồng vay tiền “cấp chứng chỉ quyền mua nhà”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc thực hiện hợp đồng vay tiền “cấp chứng chỉ quyền mua nhà”

Ngày cập nhật: 11 - 03 - 2020

Công ty Vinaland kính đề nghị Quý khách hàng đang sở hữu chứng chỉ quyền mua nhà, liên hệ trực...
Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland

Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland

Ngày cập nhật: 18 - 09 - 2019

Thông báo V/v thay đổi số lượng con dấu vinaland
Quyết định thay đổi số lượng con dấu vinaland

Quyết định thay đổi số lượng con dấu vinaland

Ngày cập nhật: 18 - 09 - 2019

Quyết định HĐQT vinaland V/v thay đổi số lượng con dấu
Giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland

Giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland

Ngày cập nhật: 20 - 08 - 2019

Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh vinaland lần thứ 14

TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  VỀ BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG DOANH NHÂN VÀ PHÁP LÝ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG DOANH NHÂN VÀ PHÁP LÝ

Ngày cập nhật: 13 - 11 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam thông cáo báo chí "về bài báo đăng trên tạp chí Doanh nhân...
THÔNG CÁO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID - 19

THÔNG CÁO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID - 19

Ngày cập nhật: 20 - 03 - 2020

Từ tối ngày 19/03/2020 trên các trang mạng xã hội loan truyền rất nhiều thông tin về việc bà Trần...
CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN VINALAND TOWER

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN VINALAND TOWER

Ngày cập nhật: 22 - 04 - 2020

Tổ chức đấu thầu xây dựng“Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại – Dịch vụ và Chung...
SỞ CÔNG THƯƠNG: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

SỞ CÔNG THƯƠNG: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU

Ngày cập nhật: 15 - 05 - 2021

Thông báo của Sở Công thương TP. HCM về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu mua...
VINALAND TÁI KHỞI ĐỘNG SAU DỊCH COVID - 19, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

VINALAND TÁI KHỞI ĐỘNG SAU DỊCH COVID - 19, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021

Ngày cập nhật: 15 - 10 - 2021

Sau hơn 03 tháng tạm dừng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch Covid -19,...
zalo